Skip to content

Közmeghallgatást tartott Felsőzsolca Város Önkormányzata

Szerda délután a rendezvények házában tartotta meg idei közmeghallgatását az önkormányzat.

Első napirendként a jelenlévők meghallgathatták Szarka Tamás polgármester tájékoztatóját, melyben az elmúlt időszakot összegezte és tájékoztatott a következő időszak feladatairól, fejlesztéseiről, terveiről.

A tájékoztatót követően a polgármester megválaszolta az előzetesen írásban beérkező lakossági kérdéseket.

Ez alkalommal három megkeresés érkezett az önkormányzathoz: A Kertekalja utca csapadékvíz elvezetésének problémája, melyre a következő csapadékvíz elvezetés fejlesztésre kiírt pályázatok jelenthetnek megoldást. A Kertekalja utcát és környékét, valamint a város további területeit is, ahol fennáll ez a probléma a pályázatok függvényében igyekeznek bevonni a fejlesztésbe.

 

Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület kérdéseire részletében írásban kapja meg a választ, mivel több ponton tettek észrevételt. Így kérdésként hangzott el például, hogy „Milyen fejlesztési elképzelései vannak az önkormányzatnak?” – A honlapon minden ehhez kapcsolódó dokumentumot fel kell tüntetni, így megtalálható a képviselő-testület által elfogadott Gazdasági Program, a Rendezési Terv, az arculati kézikönyv és a Helyi Esélyegyenlőségi Terv is, melyek tartalmazzák a fejlesztésekre vonatkozó információkat.

Érdeklődtek továbbá az önkormányzat zöld programjáról, tisztaváros programjáról, közösségfejlesztési elképzeléseiről, városközpont kialakítási tervéről. – A zöld programmal kapcsolatosan tájékoztatást kaptak a „100 db fát Felsőzsolcára” polgármesteri fásítási programról, mely rövid idő alatt teljesítette a meghatározott darabszámot és azóta is bővül, hiszen ez évben is több mint 50 db fa került elültetésre a város különböző területein. A zöldfelületek megőrzése mellett, annak növelése is célja az önkormányzatnak az élhető város kialakítása során.

Rendezvényekkel kapcsolatos észrevételük, miszerint „a lakossághoz nem minden formában jut el az információ” – az önkormányzat által ismert probléma. Ennek megoldásán folyamatosan dolgoznak, és az önkormányzat rendelkezésére álló platformokon /weboldal, hivatalos facebook oldal, Zsolcai Hírmondó, ZsolcaTV, továbbá a városban és intézményekben kihelyezett plakátok/ folyamatosan tájékoztatják a lakosságot. A rendezvények látogatottsága is igazolja a kellő tájékoztatást, hiszen a Családi Forgatag, vagy az Alma Feszt is „teltházas” rendezvények voltak a járványügyi szabályok betartása mellett.

 

A harmadik kérdés a Kassai utcai Unió Coop bezárásával kapcsolatban érkezett. – A bolt bezárásáról – mint lakosok – az önkormányzat dolgozói is értesültek, azonban a bolt bezárásával kapcsolatosan az üzletlánc részéről hivatalos jelzés még nem érkezett az önkormányzat részére.

A kérdés a bolt bezárásából kialakult környékbeli lakosokra vonatkozó problémára irányult, miszerint „az önkormányzat, hogyan kívánja megoldani az ott élő idősek bevásárlását a bolt hiányában.” – Az önkormányzatnak sem hatásköre, sem illetékessége nincs az üzletek, kereskedelmi egységek kialakítására vonatkozóan. Abban viszont segíti a lakosságot, hogy az idősek részére történő bevásárlásban – ahol szükséges és másképpen nem megoldható – a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ munkatársai készséggel állnak rendelkezésre, ahogyan eddigis. Keressék őket bizalommal.

 

Ezután a Felsőzsolcán élők tehették fel kérdéseiket.

Az első hozzászóló kérte a testület tagjait, hogy számoljanak be az elmúlt évben végzett személyes tevékenységükre vonatkozóan, megköszönte az önkormányzat által a Férfi népdalkör részére nyújtott támogatást, de szó esett a lokálpatriotizmus fejlesztéséről, a város vállalkozásainak összefogásáról, bővítéséről, valamint a város szépítésének tervszerű végzéséről és a Sajó-part fejlesztéséről a vízi sportokat kiemelve, továbbá kérte az értelmiséggel történő kiemelt foglalkozást, a járdák, utak, kerékpárút felújításának, bővítésének folytatását.  

 

Polgármester úr megerősítette, hogy az elkezdődött fejlesztéseket folytatni kívánják. Az értelmiséggel történő kiemelt foglalkozással kapcsolatban elmondta, hogy a felhívások, pályázatok útján folyamatos a tehetséggondozás a városban. A lokálpatriotizmus kapcsán tájékoztatta a jelenlévőket, hogy most van folyamatban egy lokálpatrióta kör szervezése, rendszerezése, azoknak a lakosoknak és a város vezetés néhány tagjának a kezdeményezésére, akik úgy gondolták, hogy szervezeti formában még többet tehetnek a városért.

A Sajó-part fejlesztésével kapcsolatos felvetésre Dr. Pásztor Tünde képviselő asszony reagált. A korábbi tájékozódása alapján elmondta, hogy a tulajdonosi viszonyok nagyban befolyásolják egy ilyen program megvalósítását, ugyanis azon felül, hogy a jelentős rész állami terület ártéri jellegéből kifolyólag, szintén jelentős mértékben magántulajdonosok tulajdonát is képezi. Bármilyen terv megvalósítása csak a tulajdonosi helyzet tisztázása, valamint a tulajdonosok hozzájárulása után valósulhat meg. Képviselő asszony hangsúlyozta továbbá, hogy ez ügyben szívesen fogadja a megkereséseket, azonban azzal tisztában kell lenni, hogy ez nem egyszerű feladat mivel nem önkormányzati területről van szó.

 

Ezt követően polgármester úr tájékoztatást adott a Kassai utcán kialakításra kerülő gyalogátkelőről, melynek terveztetése elindult, és az utcában gondot okozó gyorshajtással kapcsolatos intézkedések elindításáról. Megtudtuk, hogy a Petőfi utca és Nagyszilvás utca közötti járdaszakasz rendbetételét pályázati forrásból kívánja megvalósítani az önkormányzat.

 

A második hozzászóló a posta valószínűsíthető munkaerőproblémáját vetette fel, mivel nem teljes létszámmal látják el a feladataikat, így a postára érkezők az utcán, hosszú sorokban várják, hogy elintézhessék ügyeiket, valamint a Kegyeleti Park fejlesztésére vonatkozóan kérte padok kihelyezését.

 

A felvetett témákban Szarka Tamás polgármester a posta részére történő jelzésről és az ügyben történő előrelépés kéréséről biztosította a lakosságot, a padok kihelyezését pedig – a temető mintájára – a Felsőzsolcai GAMESZ által kívánják elvégezni.

 

A közmeghallgatás zárásaként felhívta a figyelmet a fogadóórák tartására és arra, hogy kérdéseikkel, javaslataikkal keressék az önkormányzatot bizalommal, majd mindenkinek áldott adventi készülődést kívánt.