Skip to content

Közmeghallgatás

Közmeghallgatást tartott Felsőzsolca Város Önkormányzata szerda délután.

Első napirendként a jelenlévők meghallgathatták Szarka Tamás polgármester tájékoztatóját az elmúlt év fejlesztéseiről, támogatásairól, eseményeiről, valamint az önkormányzat gazdálkodásáról. A polgármester tájékoztatott a következő időszak feladatairól, különös tekintettel az önkormányzatot és intézményeit érintő megemelkedett rezsi árakról, valamint az MVK Zrt.-vel kötött megállapodásról.
Elmondta, hogy idén 21-szer ülésezett a képviselő-testület, továbbá 4 zárt ülést tartott. Ezek alkalmával 161 testületi határozat meghozatalára és 24 rendelet megalkotására került sor. Beszámolt továbbá az idei évben megvalósult pályázatokról, a már befejezett pályázatokról és azok sikeres ellenőrzéseiről, valamint az idei évben elnyert pályázatokról is.  

Második napirendként a képviselő-testület tagjai tartották meg beszámolójukat az utóbbi időszakban végzett munkájukról.

Harmadik napirendként a Felsőzsolcán élők tehették fel kérdéseiket. Ekkor került sor a levélben feltett kérdések megválaszolására is a város polgármestere által, aki felhívta a figyelmet az önkormányzat médiafelületeinek – weboldal: www.felsozsolca.hu, hivatalos facebook oldal: facebook/Felsozsolca.ph, Zsolcai Hírmondó, ZsolcaTV, továbbá a városban és intézményekben kihelyezett plakátok – figyelemmel kísérésére, valamint az önkormányzat részére küldött jelzések ezen felületeken történő eljuttatására, hiszen ezeken minden – a várost érintő hír, esemény – megosztásra kerül a lakosság tájékoztatása érdekében.

A közmeghallgatás alkalmával ketten éltek a tájékoztatás kérésének lehetőségével. A Rózsa utcát érintően a köztisztaság, a gyorshajtás, valamint a kamerahálózat fejlesztés kapott figyelmet. Köztisztaság tekintetében az erre vonatkozó rendeletre hívták fel a figyelmet, mely magában foglalja az ingatlan tulajdonosok kötelességeit. A gyorshajtás problémájának megoldása céljából kötelező sebesség jelző tábla kihelyezését kezdeményezték, és a kamerahálózat fejlesztéséről is tájékoztatást kaptak a jelenlévők.
A második jelentkező a Kőrösi Cs. S. utcában található élelmiszerüzlettel kapcsolatos lakossági észrevételeket osztotta meg, és kért segítséget ezek megoldásában. A terület magánjellegére tekintettel a tulajdonossal történő közös egyeztetésre invitálta városunk polgármestere a megfelelő megoldás megtalálása érdekében.
További kérdések és észrevételek hiányában áldott készülődést és ünnepeket kívánva zárta a közmeghallgatást a polgármester.

A közmeghallgatás alkalmával készített lakossági kérdőívet az alábbi linken tölthetik ki:

Lakossági kérdőív