Skip to content

Középiskolások részére nyújt támogatást az Önkormányzat

Megnyílt a lehetőség a 9-12. osztályos, sikeres tanulmányi évet záró tanulók pénzbeli támogatásának igénylésére. A támogatási összeg kifizetése folyamatos.

Az Önkormányzat 10.000 forint támogatást állapít meg annak a Felsőzsolca város közigazgatási területén 2023. január 1. napján már lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 2023. december 31. napjáig 20. életévét be nem töltő tanulónak, aki a tanulmányait a középfokú iskola 9-12. évfolyamok valamelyikén múlt ősszel megkezdte, azt sikeresen elvégezte, és az annak teljesítését igazoló bizonyítványa másolatát benyújtott kérelméhez csatolja. A kérelmet a 18. életévét be nem töltött tanuló törvényes képviselője, a 18. életévét betöltött diák önmaga nyújthatja be személyesen vagy postai úton (Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20. címre).  

A kérelmek a beérkezést követően folyamatosan kerülnek elbírálásra, a támogatás megállapítását követően pedig kifizetésre. A kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő 2023. szeptember 30. napja, amely jogvesztő, azaz a határnapot követően benyújtott kérelem elutasításra kerül.

A támogatás megállapításáról és az összeg pénztári átvételének időpontjáról a kérelmezők határozattal értesülnek. Idén a támogatás bankszámlára történő átutalása is kérhető, amennyiben az igénylő a bankszámlaszámát feltünteti kérelmében.
A kérelem az erre rendszeresített nyomtatványon terjeszthető elő, amely letölthető ITT, vagy beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban (3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20. fsz. 6. szoba), – tájékoztat Dr. Kakas Zoltán Hatósági osztályvezető.