Skip to content

Költészet napja – József Attila születésnapján Nemes Nagy Ágnes születésének 100. évfordulójára emlékeztek

A hagyományok szerint a Rákóczi Szövetség Felsőzsolcai Szervezete által szervezett szavalóversennyel indult az ünnepnap, melyen a Bárczay-kastélyban 13 diák vett részt. Nemes Nagy Ágnes mellett Fekete István, Benedek Elek, és Ujlaki János verseket is választottak a fiatalok. A Petőfi-emlékév alkalmából a felsőzsolcai Költészet napját a Petőfi klub délutáni ünnepségén Harsányi Attila és Fandl Ferenc színművészek "Kettős világban" című előadói estje zárta.

A Bárczay-kastélyban ünnepeltek hétfőn a felsőzsolcai irodalombarátok, ez alkalommal Nemes Nagy Ágnes születésének 100. évfordulójára emlékezve.

A Rákóczi Szövetség Felsőzsolcai Szervezete által szervezett szavalóversennyel indult az ünnepnap a Bárczay-kastélyban, melyre 13 diák jelentkezett. A helyi általános iskolások részére hirdetett eseményen többek között Nemes Nagy Ágnes, Fekete István, Benedek Elek, G. Joó Katalin, és Ujlaki János egy-egy költeményét hallgatta meg a zsűri, majd jutalmazták a legjobbakat.

Alsó tagozatos korcsoportban I. helyezést ért el Horváth Barnabás, a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 3.a. osztályos tanulója, II. helyezett Kuru Bella, a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 2. b. osztályos tanulója, a két III. helyezett pedig Bódi Lénárd és Szamkó Rikárdó, a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola 4. b. osztályos tanulói lettek.

Felső tagozatos korcsoportban a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola diákjai közül I. helyezett Zilay Janka 5. b. osztályos tanuló, II. helyezett Simon Balázs 6. b. osztályos tanuló, III. helyezett Matós Áron 5. a. osztályos tanuló lett, míg szintén III. helyezést ért el Hankó Roland, a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola 5. a. osztályos tanulója.

A Petőfi-emlékév alkalmából a Petőfi klub délutáni Költészet napi ünnepségét Szarka Tamás polgármester nyitotta meg. Köszöntőjében elmondta, hogy József Attila születésnapján minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal és szavalóversenyekkel tisztelegünk a magyar líra előtt, majd megköszönte a Rákóczi Szövetség Felsőzsolcai Szervezetének, hogy minden alkalommal megszervezi a felsőzsolcai általános iskolák diákjai részére Költészetnapi versmondó versenyét.

A köszöntőt a szavalóversenyen kiemelkedő versmondók szavalatai követték. A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanulóitól, Zilay Jankától Nemes Nagy Ágnes „A titkos út” című versét, Simon Balázstól, Fekete István „Nádas” című versét, Horváth Barnabástól pedig G. Joó Katalin „Unatkozom, mit csináljak?” című versét hallhata a közönség.

A szavalatok után Harsányi Attila és Fandl Ferenc, a Miskolci Nemzeti Színház színművészeinek “Kettős világban” című előadói estje keretében a verseken, riportokon keresztül betekintést nyerhettünk Nemes Nagy Ágnes költészetébe, munkásságába.

Nemes Nagy Ágnes Kossuth-díjas magyar költő, műfordító, esszéíró, pedagógus, a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja. Budapesten született 1922. január 3-án, mindvégig szülővárosában élt, és eredeti nevén publikált. Diákkorától kezdve írt verseket, folyóiratokban 1945-től publikált. Első verseskötete 1946-ban jelent meg, akkor lépett be a Magyar Írószövetségbe. Ez évben alapította – férjével közösen – az Újhold című irodalmi folyóiratot, amely 1948-as betiltását követően jelképe lett a babitsi Nyugat eszmeiségét és minőségigényét vállaló írói-irodalmi törekvéseknek. Egyik legtudatosabb költőnk, az „újholdasok” vezéregyénisége. Verseit a gondolatiság és a tárgyiasság jellemzi, ő maga nevezte el költészetét objektív lírának.