Skip to content

Kedvező változások a kerti kutak szabályozásában

Aláírásra került és megjelent a lakosságot érintő háztartási kutak engedélyeztetésének szabályait módosító törvény. A részletekről Dr. Kakas Zoltán Hatósági osztályvezető tájékoztat.

Alapvető változásokat hozott a kerti kutak bejelentési kötelezettségét érintően a napokban kihirdetett 2023. évi LI. törvény, amely a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról rendelkezik.
A törvény háztartási kútként nevezi meg az 50 méternél nem mélyebb és az első vízzáró réteget el nem érő háztartási vízigényt kielégítő kutat, amely a természetes személy évi 500 m3-t meg nem haladó mértékű személyes vízhasználatát, ivóvíz-ellátását, összességében a háztartás vezetésével összefüggő vízszükségletet biztosítja.

A törvény hatályba lépésével a jegyző hatáskörébe tartozó engedélyeztetési eljárás megszűnik a létesítést és megszüntetést, illetve a kút további fennmaradását illetően is.
Ez azt jelenti, hogy a 2023. december 31. napja előtt létesített háztartási kutak bejelentési kötelezettsége visszamenőleg is megszűnik, a korábban engedély nélkül vagy attól eltérően létesített kutak a törvény erejénél fogva legálisnak minősülnek. Megszűnik tehát minden eddigi engedélyeztetéssel összefüggő intézkedési kötelezettség, nem veszélyezteti az ingatlantulajdonosokat a határidő elteltével kilátásba helyezett bírságolás lehetősége.

Hangsúlyozandó, hogy az új szabályok csupán a háztartási kutakra érvényesek, bármely más célt szolgáló vízkivételre az eddigi szabályok vonatkoznak (lásd. gazdasági, ipari, kereskedelmi célú, vagy 50 méternél mélyebb kutak).

Más lesz a helyzet a 2024. január 1-jét követően létesíteni kívánt háztartási kutak esetében, ugyanis a vízkészleteink hosszútávú fenntarthatósága érdekében 2023. augusztus 31. napjáig kell az állami szerveknek elkészíteni azt a vízkészlet-védelmi országtérképet, amelyen védendő, illetve védelem szempontjából kockázatmentes területek kerülnek elkülönítésre.
Az új szabály szerint nem lesz szükséges vízjogi engedély és bejelentés azon háztartási kutak létesítéséhez, amelyek vízkészlet-védelmi szempontból kockázatmentes területen kerülnek kialakításra. Ezzel szemben, előzetesen be kell jelenteni a vízi-létesítmény helye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező vízügyi hatóság részére a háztartási kút létesítését, üzemeltetését és megszüntetését, amely e szempontból kockázatos területet érint.