Skip to content

Eskütétel a városházán – Megalakult a választási bizottság

Esküt tettek a Választási Bizottság tagjai és póttagjai Felsőzsolcán.

A Választási Bizottság tagjai és póttagjai csütörtökön tettek esküt a városházán. Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. október 26-ai rendkívüli ülésén választotta meg a Felsőzsolcai Helyi Választási Bizottság három tagját és két póttagját, akiknek megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart.

A bizottságok megalakulása kiemelten fontos a választás szempontjából. „A választási bizottságok legfontosabb feladata a választások eredményének megállapítása, illetve a választások törvényességének biztosítása.” – nyilatkozta dr. Ispán Csilla jegyző.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény előírásainak megfelelően a Bizottság tagjai, póttagjai 2023. október 26-án Szarka Tamás polgármester előtt letették az esküt, így már gyakorolhatják a törvényben meghatározott jogaikat.
Az eskütételt követően a Bizottság megtartotta alakuló ülését, ahol megválasztották az elnököt és az elnökhelyettest, továbbá az elnökre ruházták azon bizottsági hatásköröket, amelyre a törvény lehetőséget biztosít.

A 2023. október 26. napjától működő Helyi Választási Bizottság összetétele az alábbi:

Elnök: dr. Boschánszky Iván
Elnökhelyettes: Vantal János
Tag: dr. Stiber Vivien

Póttagok: Bukovenszki István és Göndör Zoltán.

Facebook