Skip to content

Emelt összegű önkormányzati támogatás a fogyatékkal élők részére

hands, friendship, friends-2847508.jpg

Felsőzsolca Város Önkormányzata emelt összegű támogatást biztosít fogyatékkal élő embertársaink részére.

A fogyatékkal élők részére az idén is támogatást nyújt Felsőzsolca Város Önkormányzata a bővülő önkormányzati támogatási rendszeren belül.

Ebben az évben egyszeri 20.000 Ft összegű támogatást igényelhetnek a fogyatékkal élő felsőzsolcai lakosok.
A fogyatékkal élők támogatásának célja, hogy Felsőzsolca Város Önkormányzata a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül, anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok enyhítéséhez.

A támogatás iránti igényt személyesen, ügyfélfogadási időben lehet benyújtani a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal Földszint 6. irodahelyiségében, vagy postai úton a 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20. postacímre küldve. A benyújtás határideje: 2023. április 30., mely határidő jogvesztő.

Amennyiben a súlyosan fogyatékos személy a 18. életévét betöltötte, a kérelmet saját jogán önmaga, ha 18 év alatti, vagy gondnokság alatt áll, a törvényes képviseletet ellátó személy útján nyújthatja be.
A kifizetésre a benyújtási határidőt követően kerül sor. A megállapított ellátás folyósítása házipénztárból való kifizetéssel, vagy a kérelmező bankszámlájára utalással történik.

A támogatás megállapítására alkotott önkormányzati rendelet értelmében kérelemre fogyatékossági támogatásra jogosult a Felsőzsolca város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 2023. december 31. napjáig a 65. életévét be nem töltő,

a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdése szerinti súlyosan fogyatékos személy,

b) tartós betegsége vagy súlyos fogyatékossága okán magasabb összegű családi pótlékban részesülő, vagy az a személy, aki után előbbiek alapján magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,

c) azon megváltozott munkaképességű személy, aki rokkantsági ellátásban részesül vagy a rehabilitációs hatóság vagy jogelődje hatályos komplex minősítése B2, C2, D vagy E kategóriát állapított meg.

A támogatás iránti kérelem az erre rendszeresített formanyomtatványon a szükséges mellékletek csatolásával terjeszthető elő.

A kérelem nyomtatvány letölthető ITT, illetve személyesen is átvehető ügyfélfogadási időben a polgármesteri hivatal titkárságán.

A kérelemhez másolatban mellékelni kell a súlyos fogyatékosság, egyéb fogyatékosság vagy egészségkárosodás tényét igazoló

  1. a) a szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozatot vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalást, szakvéleményt vagy
  2. b) a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 2. mellékletében maghatározott fogyatékosságot megállapító szakorvosi igazolást és a magasabb összegű családi pótlékot megállapító határozatot, vagy
  3. c) szakorvos által kiállított igazolást, szakmai véleményt, szakvéleményt,
  4. d) a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozatot vagy a vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lapot, vagy
  5. e) a hatályos rokkantsági ellátás megállapításáról szóló határozatot, vagy a rehabilitációs hatóság vagy jogelődje B2, C2, D vagy E kategóriát megállapító hatályos komplex minősítését.


A c) pont szerint meghatározott igazolás, szakmai vélemény, szakvélemény alapján akkor kerül a fogyatékossági támogatás megállapításra, amennyiben a Magyar Államkincstár által az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 106. §-ában foglaltak alapján biztosított nyilvántartás szerint a kérelmező vagy az a személy, akire nézve az igazolást, szakmai véleményt, szakvéleményt kiállították emelt összegű családi pótlékra jogosult.