Skip to content

Elfogadták a költségvetést

Egyhangúlag elfogadta az Önkormányzat 2023. évi költségvetését a Képviselő-testület Felsőzsolcán.

2023. február 15. napján tartotta a munkaterv szerinti második ülését az Önkormányzat Képviselő-testülete. Az ülés egyik legfontosabb napirendje az Önkormányzat 2023. évi költségvetési tervezete volt.
Az Önkormányzat működési hiányt nem tervezett a költségvetésébe. Az egyensúly biztosításához szükség volt azonban a 2022. évi szabad maradvány bevonására. A gazdálkodás biztonsága érdekében tartalék előirányzatok is betervezésre kerültek, amelynek terhére megvalósíthatók a tervezéskor még nem ismert, évközi események, feladatok. A költségvetési szervek működéséhez az Önkormányzat a szabad maradvány összegéből közel 450 millió forinttal járul hozzá, ami 2022. évhez képest több, mint 150 millió forinttal több. Ez – többek között – az energia árak emelkedése, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatti többlet kiadás tervezéséből adódik.

Felsőzsolca Város Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a fogyatékkal élők, a 65. éven felüliek, az újszülöttek, a középiskolások, a Felsőzsolcán élő nyelvvizsgát szerzett lakosok támogatására, így ezek a tételek is betervezésre kerültek az idei költségvetésbe. Képviselő-testület az ülésen egyhangúlag elfogadta az Önkormányzat 2023. évi költségvetését.

Meghatározásra kerültek a Környezetvédelmi Alap bevételi és kiadási forrásai. 2023. évben az erre a célra elkülönített számlára talajterhelési díjból és bírságból számol bevételi forrásként az Önkormányzat. Jogszabályi előírás alapján az ezen a számlán lévő pénzeszközt kizárólag környezetvédelmi célokra lehet fordítani, így idén az Önkormányzat a település talajterhelésének csökkentése érdekében a település szennyvízbekötéssel nem rendelkező lakóingatlanainak a szennyvíz hálózatba történő bekötését ösztönző pályázati program finanszírozására, valamint illegális hulladéklerakások felszámolására fordítja.

Több beszámoló tárgyú előterjesztés is került a Képviselő-testület elé a mai ülésen. A Képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyta a Miskolci Hivatásos Tűzoltóság, a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola, a Szent István Általános Iskola, a Bódva-Völgyi Tömegsport Egyesület tevékenységéről, munkájáról, valamint Felsőzsolca város közművelődéséről és könyvtári ellátásáról szóló 2022. évi beszámolóját.

Bajnok István tűzoltóparancsnok elmondta, hogy Felsőzsolca tűzvédelmi szempontból jó helyzetben van, a tavalyi évben 5 háztűzeset volt. Kiemelte, hogy különösen a tűzvédelmi berendezések nagyon hasznosak, mert képesek a tüzet korán jelezni, ezzel megelőzhetők a nagyobb károk.

A közművelődésről és könyvtári ellátásról szóló beszámoló kapcsán Farkas Tünde megbízott igazgató elmondta, hogy a tavalyi évben is változatos programokkal szolgáltak az érdeklődőknek.  2022. november 15. napjától – a Képviselő-testület korábbi határozata alapján – csökkentett üzemmódban működtek, azonban még így is voltak rendezvényeik a Vállalkozást Segítő Központban, a Családgondozó Központban és a Rendezvények Házában. A Képviselő-testület döntése alapján pedig 2023. március 15. napjától újra birtokba vehetik a Közösségi Ház és Városi Könyvtár Kiállítótermét.

A Képviselő-testület a határozatában meghatározta a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartásának időszakait is: a Park utcai óvoda 2023. június 19. és 2023. július 14. között, a Szent István utcai óvoda pedig 2023. július 17. és 2023. augusztus 11. között zárva tart.

A Képviselő-testület a munkaterve szerint legközelebb 2023. március 22. napján ülésezik.