Skip to content

Égetési tilalom!

Továbbra is tilos az avar, kerti hulladék égetése, továbbá a kommunális, ipari és szerves hulladék égetése, amelynek betartását Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete szankció kilátásba helyezésével biztosítja – tájékoztat Dr. Kakas Zoltán hatósági osztályvezető.

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 33/2013. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 6. § e) pontja alapján a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki avart, kerti hulladékot éget. A rendelkezés 2020. 06. 18-án, a kihirdetést követő napon lépett hatályba. Ettől az időponttól tilos ez a tevékenység, továbbá a kezdetektől tilos a kommunális, ipari és szerves hulladék égetése, amelynek betartását a rendelet szankció kilátásba helyezésével biztosítja.
A jogsértést az önkormányzati rendészet rendészei naponta ellenőrzik, és 150.000.-Ft-ig terjedő közigazgatási bírságot, illetve 50.000.-Ft-ig terjedő helyszíni bírságot állapíthatnak meg a rendelet tilalmát be nem tartók részére.