Skip to content

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

November 5-ig várják a pályázók anyagait a Felsőzsolca Város Önkormányzata által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra.

Idén is meghirdetésre került az ösztöndíjpályázat, melyre azok a Felsőzsolca területén állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók jelentkezhetnek:

Akik felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat („A” típusú pályázat).

Valamint a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett pályázók, akik a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű nappali tagozatos alapképzésben kívánnak részt venni („B” típusú pályázat).

Az igénylők részére nyújtandó ösztöndíj összege 5.000,-Ft/hó, amennyiben a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum

400 %-át (114.000,-Ft).

Benyújtandó iratok:

  • eredeti hallgatói jogviszony igazolás a 2021/2022. tanév első félévéről (csak „A” típusú pályázat esetén)
  • igazolás a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelméről,
  • amennyiben a pályázóval közös háztartásban élő hozzátartozó tanulói jogviszonyban áll középfokú oktatási intézménnyel, annak igazolása szükséges,
  • amennyiben a pályázóval közös háztartásban élő hozzátartozó hallgatói jogviszonyban áll felsőoktatási intézménnyel, a hallgatói jogviszony igazolása szükséges.

A pályázat rögzítését, véglegesítését követően a pályázati űrlap és a jövedelemnyilatkozat – kinyomtatva és aláírva – 2021. november 5. napjáig – ügyfélfogadási időben – nyújtható be a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal fsz. 6. szobájában.  

A pályázattal kapcsolatos további részletes információ a www.emet.gov.hu oldalon található, személyesen a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal fsz. 6-os szobában, telefonon a 46/613-009-es telefonszámon kérhető.

A pályázati kiírások és csatolandó melléklet letölthető:

„A” típusú pályázati kiírás

„B” típusú pályázati kiírás

Jövedelemnyilatkozat