Skip to content

Azbesztmentesítési pályázat

Megjelent a második országos azbesztmentesítési pályázat felhívása. A pályázat kizárólag elektronikus úton adható be a keretkimerülésig, de legkésőbb 2023. augusztus 4-én 24:00 óráig.

Magyarország Kormányának a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben megfogalmazottak szerint kiemelt célja az ország megtisztítása a hulladéktól, ezért támogatja a lakosság körében képződött, hulladékká vált azbeszttartalmú építőanyag ártalmatlanítását. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) országos azbesztmentesítési pályázatára július 14. napjától lehet jelentkezni.

Magyarországon a korábban tetőfedésre, burkolásra és szigetelésre alkalmazott azbesztet egészségkárosító hatása miatt 2005 óta tilos felhasználni az építőiparban és az épületek bontásakor, jogszabály írja elő az azbesztmentesítést. Az először 2022-ben meghirdetett országos azbesztmentesítési pályázatot nagy érdeklődés övezte, ennek keretében eddig közel 1500 lakossági ügyféltől szállították el ártalmatlanításra az azbesztet tartalmazó építőanyag-hulladékot.

A korábbihoz hasonlóan a megjelent felhíváson elnyerhető egyszeri, nem pénzbeli támogatás ingatlanonként maximum 300 m2 mennyiségű azbeszthulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanításra történő átadására vonatkozik. Csakis a hulladékjegyzék szerinti 17 06 05 azonosító kódú, azbeszttartalmú hulladék adható le, amely jellemzően tetőn, kerítésen, homlokzaton, válaszfalaknál, régi gáztűzhelyeken fordul elő, illetve épületen belüli ivóvíz- vagy szennyvízcsövek, bekötővezetékek készülhettek belőle.

A pályázat kizárólag elektronikus úton adható be 2023. július 14-én 8.00 órától – keretkimerülésig, de legkésőbb 2023. augusztus 4-én 24:00 óráig.

A pályázatról bővebb információ az alábbi honlapon olvasható: https://azbeszt.nhkv.hu/