Skip to content

Az idősek védelmében

Biztonsági tanácsok időseknek.

A közelmúltban több jelzés érkezett a Polgármesteri Hivatal felé, miszerint illetéktelenek gondozóknak kiadva magukat keresik fel idősebb felsőzsolcai lakosokat azzal a céllal, hogy a részükre különböző szociális szolgáltatások (bevásárlás, gyógyszerkiváltás stb.) biztosítsanak. Ezen személyek arra hivatkoznak, hogy a Polgármesteri Hivataltól engedélyt kaptak ilyen jellegű tevékenység végzésére.

A Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal tájékoztat, hogy senkinek nem adott és nem ad ilyen és ehhez hasonló megbízást, engedélyt.
Ha ilyen megkeresést kapnak, kérik, hogy haladéktalanul értesítsék a 112-es segélyhívót vagy munkaidőben azonnal jelezzék a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal felé a 06 46/613-000 telefonszámon, vagy az Önkormányzati Rendészet elérhetőségén a 06 30/944-2158 telefonszámon!

Segítő közreműködésüket előre is megköszönve az alábbi ajánlásokra hívják fel a figyelmet:

Biztonsági tanácsok időseknek az ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztálya ajánlásával:

 • Ne nyisson ajtót, kaput idegennek, ismeretlen személynek!
 • Ne bízzon meg ismeretlenben, még akkor sem, ha kedvesnek és jó modorúnak tűnik!
 • Alkalmi munkát ne vállaltasson fel idegenekkel (pl. favágás, hóseprés, kerti munkák)!
 • Ne hagyja nyitva a kapuját, házát, lakásának ajtaját, még akkor sem, ha az udvarban vagy a kertben tartózkodik, mert bárki észrevétlenül is bemehet!
 • Ne hagyja a kapujának, házának, lakásának kulcsát a lábtörlő, virágcserép alatt és egyéb helyeken! Ha elmegy otthonról, inkább vigye magával!
 • Ne hagyja őrizetlenül azt a helyiséget, ahol nyitva van az ablak!
 • Ne engedje be a házaló árusokat, gáz- vagy áramszolgáltató, Vöröskereszt és más hivatalos személynek álcázott embereket, bármennyire erőszakosak is!
 • Kérje igazolványukat! Tartsa kapun kívül őket! Amennyiben mégis úgy érzi, hogy elfogadná ajánlatukat, beszéljen meg velük másik időpontot, míg ellenőrizni tudja őket, illetve hozzátartozóit tudja értesíteni!
 • Ne vegye elő megtakarított pénzét idegenek jelenlétében, mert kifigyelhetik, hogy hol tartja és valamilyen trükkel eltulajdoníthatják Öntől! Lehetőség szerint ne tartsa egy helyen az Ön által megtakarított pénzt, hanem kisebb összegeket helyezzen el a lakás különböző részein!
 • Ne nyisson ajtót éjszaka bármilyen zajt hall, ha lehetősége van rá, hívja a RENDŐRSÉGET (segélyhívó telefonszám: 112)!
 • Folyamatosan tartson kapcsolatot a „közelében” élőkkel, valamint a postással, polgárőrrel, orvossal, szociális gondozóval. Lehetőség szerint állapodjanak meg abban az előbb felsorolt személyekkel, hogy hetente vagy havonta mely időpontokban látogatják meg Önt!
 • Nyugdíjfolyósítás időszakában – ha lehetősége van rá – kérje meg valamelyik családtagját vagy a családgondozót, hogy legyen jelen az átvételkor, illetve a pénz biztonságba helyezésekor!
 • Érdeklődjön az önkormányzatnál a házi jelzőrendszeres segítségnyújtás, illetve a vészhelyzeti segélyhívók beszerelésének lehetőségéről, ezek hiányában szereltessen be S.O.S segélyhívó jelzőberendezést (vezeték nélküli kapucsengő) rosszullét, betörés esetére!
 • Ha az anyagi lehetőségei megengedik, akkor vásároljon mobiltelefont, amellyel bármikor segítséget tud hívni szükség esetén!
 • Ügyeljen arra, hogy ha környezetében idegenek vannak vagy gyanús személyeket észlel, ne beszéljen arról, hogy egyedül él!
Facebook