Skip to content

Adventi készülődés a reformátusoknál

christmas balls, balls, christmas-1063070.jpg

Az idei készülődésről Alexa Gábor lelkipásztor összefoglalójában olvashatunk.

A karácsonyt megelőző 4. vasárnappal kezdődött az adventi időszak, melyben az Úr eljövetelét várjuk mi keresztyének, hiszen a szó „eljövetelt” jelent. Eljövetelét az első karácsonyon, eljövetelét személyes életünkbe, eljövetelét értünk földi életutunk végén és eljövetelét a végidőkben majd a mennyből, ahol Jézusunk most is él és uralkodik. Gyakran halljuk tévesen, hogy az advent várakozást jelent, pedig a várakozás csak következménye az ő biztos eljövetelének. Mi pedig nem tétlenül várakozunk, hanem aktívan, ebben az évben a tavalyihoz képest kicsit szabadban készülve külső- és belsőképpen.

 

Advent első vasárnapja idén azért is különleges volt számunkra, mert ekkor vehettük első alkalommal használatba az 1948 után most megjelent új Református Énekeskönyvet. Azóta már több új énekkel is megismerkedhetett gyülekezetünk. Ugyanakkor öröm volt, hogy a város fenyőfájánál is újból lehetett együtt ünnepelni ezen a napon óvodásokkal és szüleikkel, városi intézmények vezetőivel, képviselőkkel, a testvérfelekezetek tagjaival. Advent 3. vasárnapján a Kazinczy Refi diákjai ünnepi szolgálattal érkeztek a templomba, ahogyan az iskola küldöttsége járt Alsózsolcán és Hernádkakon is. Sajnos a kedvezőtlen járványhelyzet több megszokott találkozást a környékbeli gyülekezetekkel megakadályozott. Az utolsó adventi vasárnap, ha az Úr akarja és élünk, újra ökumenikus közösségben lehetünk együtt a Hősök tere gyönyörű koszorújánál.

 

Gyülekezetünk tagjaival együtt ebben az időszakban kiváltképpen is figyelünk az elesett, bajban lévő emberekre. Minden évben, csatlakozva a Magyar Református Szeretetszolgálat szeretetdoboz akciójához tartós élelmiszert és tisztító/tisztálkodási szert gyűjtünk mind a templomban, mind a református iskolában, hogy az ünnepen, de talán még inkább a számukra legszűkösebb január és február hónapban, lehetőség szerint a legrászorultabbak se maradjanak élelem híján. Persze nem feledhetjük, hogy nem csak adunk, hanem kaptunk is az adventi időben, hiszen a képviselő testület döntéséről polgármester úr tájékoztatott, miszerint mindhárom felekezet a járványhelyzet okozta nehézségek kompenzálásaként önkormányzati támogatásban részesül. Ezt szeretettel köszönjük, hiszen nagy segítség ez akkor, amikor az istentiszteletek ebben az évben is szüneteltek a tavaszi járványhullám idején. Hisszük, az önkormányzatnak is valódi tapasztalata, hogy milyen öröm nem csak kapni, de önzetlenül adni, segítséget nyújtani is.

 

A gyülekezetünk Magvetők gyermek- és ifjúsági csapata is készülődik már november elejétől, hiszen december 24-én a szentesti istentiszteleten ők is szolgálni szeretnének hitvallást téve az értünk emberré lett Jézusról, drága Megváltónkról verssel, énekkel, sőt mozgással.

Ez a sok készület, a szolgálatok, a jócselekedetek tudjuk, akkor nem lesznek hiábavalóvá, ha e programok által még inkább valóság lesz sokak számára, hogy Isten szereti a bűnbe jutott embert ma is, és a Szabadítót, Jézust hozzájuk is elküldötte.

 

A gyülekezet közössége nevében kívánunk minden Olvasónak áldott karácsonyt, melyben az Úr adventje-eljövetele személyes tapasztalattá válik, és kívánunk olyan boldog új évet, ahol Isten gondviselő kegyelme továbbra is velük marad!

 

Ünnepi istentiszteleti rend a felsőzsolcai református templomban:

December 22-én és 23-án 17.30-tól bűnbánati istentisztelet

December 24-én 16.00-tól szentesti istentisztelet Magvetők szolgálatával

December 25-én karácsony első napján 9.00-tól úrvacsorás istentisztelet

December 26-án karácsony másod napján 9.00-tól istentisztelet

December 31-én óévi hálaadó istentisztelet 17.30-tól

Január 1-jén 9.00-tól újévi istentisztelet