Skip to content

Adónaptár 2024

 

Facebook

A Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal az adóév elején a Helyi adók naptárával kívánja segíteni az adózókat, emlékeztetésül, hogy mikor, milyen helyi adókötelezettséggel kapcsolatos teendőjük lehet az év során. Az adózással kapcsolatos időpontokról Dr. Kakas Zoltán hatósági osztályvezető tájékoztat.

Az önkormányzat saját bevételei a helyi önkormányzás autonómiájának megőrzését biztosítják. Ezek közül a legjelentősebb részt a helyi adóbevételek képezik. Ezekből biztosíthatók a szociális ellátások és egyéb közszolgáltatások, a közösségi közlekedés, valamint lehetőséget nyújt a fejlesztések finanszírozására, így a beruházások saját forrásai is ebből fedezhetők.
A Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal az adóév elején a Helyi adók naptárával kívánja segíteni az adózókat, emlékeztetésül, hogy mikor, milyen helyi adókötelezettséggel kapcsolatos teendőjük lehet az év során. Az adózással kapcsolatos időpontokról Dr. Kakas Zoltán hatósági osztályvezető tájékoztat.

Helyi adók naptára:

Adóbevallási, adatbejelentési kötelezettségek.

Építményadó: adatbejelentés az adókötelezettség keletkezésére, megszűnésére, továbbá változásbejelentés. Adókötelezettséget érintő változás különösen az alapterület módosulása, vagy az építmény rendeltetésének megváltoztatása. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló épület, épületrész. Bejelentési határidő: január 15.

Magánszemélyek kommunális adója: adatbejelentés az adókötelezettség keletkezésére, megszűnésére, illetve adókötelezettséget érintő változásbejelentés. Adóköteles a magánszemély tulajdonában álló vagy vagyoni értékű jogával terhelt lakóingatlan, illetve telek, valamint a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga. Bejelentési határidő: január 15.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (1): a kifizetőt terhelő adóbevallás. Bevallási határidő: február 15.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (2): a magánszemélyt terhelő bevallás, amennyiben nem kifizetőtől származik a bevétele, és nem minősül adómentes jövedelemnek. Adóköteles, így adóbevallásra kötelezett az az adóalany, aki az önkormányzat illetékességi területén fekvő termőföld bérbeadásából kifizetőként a bérbeadónak adóköteles bérleti díjat fizet ki, illetve bérbeadó magánszemélyként adóköteles jövedelmet szerez. Bevallási határidő: március 20.

Talajterhelési díj: bevallására és befizetésére kötelezett az az adóalany, aki a rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is – alkalmaz.
Bevallási és befizetési határidő: március 31.

Helyi iparűzési adó: Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység. Bevallási határidő: május 31. (Eltérő üzleti éves adózó esetében az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja.) Teljesítés a NAV-on keresztül történik.

A magánfőző a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Adófizetési kötelezettségek:

Adóbefizetési határidő: március 15. – I. félévi helyi iparűzési adóelőleg, I. félévi építményadó, illetve magánszemélyek kommunális adója.

Március 31. – talajterhelési díj; Május 31. – iparűzési adó elszámolási különbözet, illetve kisadózók sávos tételes adója; Szeptember 15. – II. félévi helyi iparűzési adóelőleg, II. félévi építményadó és magánszemélyek kommunális adója.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadót a kifizető a kifizetést követő hó 12. napjáig köteles megfizetni, a magánszemély a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12. napjáig.