Skip to content

Adónaptár 2023 – Határidők a helyi adók területén

Több helyi adózást érintő változás is életbe lépett 2023. január elsején. A régi és az új KATA adóalanyok a 2022. adóévi helyi iparűzési adóbevallásukat május 31-ig adhatják le a NAV-on keresztül, a korábbi január 15-ei határidő helyett.

A helyi adók az önkormányzatiság megteremtésének alappillérét képezik, ezek az önkormányzat saját bevételei. Ezekből biztosítják a közszolgáltatásokat és tudnak fejleszteni, például a beruházások saját forrásait is ebből teremtik meg Felsőzsolcán. A Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal az adóév elején a Helyi adók naptárával kívánja segíteni az adózókat, hogy mikor, milyen helyi adókötelezettséggel kapcsolatos teendőjük lehet idén.

A Helyi adók naptára 2023:

Bejelentési határidő: január 15.

Építményadó: adatbejelentés az adókötelezettség keletkezésére, megszűnésére, továbbá változásbejelentés. Adókötelezettséget érintő változás különösen az alapterület módosulása, az építmény átminősítése stb.

 • Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló épület, épületrész.

Magánszemélyek kommunális adója: adatbejelentés az adókötelezettség keletkezésére, megszűnésére, illetve adókötelezettséget érintő változásbejelentés.

 • Adóköteles a magánszemély tulajdonában álló vagy vagyoni értékű jogával terhelt lakóingatlan, illetve telek, valamint a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga.

Bejelentési határidő: február 25.

Adóbevallás, adatbejelentés jogcíme: termőföld   bérbeadásából   származó   jövedelemadó kifizetőt terhelő bevallása

Bejelentési határidő: március 20.

Adóbevallás, adatbejelentés jogcíme: termőföld   bérbeadásából   származó   jövedelemadó magánszemélyt terhelő bevallása, amennyiben nem kifizetőtől származik a bevétele, és nem minősül adómentes jövedelemnek.

 • Adóköteles, így adóbevallásra kötelezett az az adóalany, aki az Önkormányzat illetékességi területén fekvő termőföld bérbeadásából:

– kifizetőként a bérbeadónak adóköteles bérleti díjat fizet ki,

– bérbeadó magánszemélyként adóköteles jövedelmet szerez.

Adóbefizetési határidő: folyamatos

Az adóbefizetés jogcíme: termőföld   bérbeadásából   származó   jövedelemadó

 • a kifizető a levont adót a kifizetést követő hó 12. napjáig köteles megfizetni,
 • a magánszemély a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12-éig.


Adóbefizetési határidő: március 15.

Az adóbefizetés jogcíme:

 • félévi   helyi   iparűzési   adóelőleg / tételes iparűzési adó
 • az I. félévi építményadó, illetve magánszemélyek kommunális adója


Adóbevallási és befizetési határidő: március 31.

Adóbevallás jogcíme: Talajterhelési díj bevallása.

Adóbefizetés jogcíme: Bevallott talajterhelési díj megfizetése.

 • Talajterhelési díj bevallására és befizetésére kötelezett az az adóalany, aki a rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.

Adóbevallási, befizetési és visszatérítési igény bejelentési határidő: május 31.

Adóbevallás, adatbejelentés jogcíme:

A 2022. évi helyi iparűzési adóbevallás benyújtása, ezen belül az adóalap egyszerűsített meghatározási módjának választása.

 • Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység.


Adóbefizetés, visszaigénylés jogcíme: a 2022. évben megfizetett iparűzési adóelőleg és a tényleges adó pozitív különbözetének megfizetése, a túlfizetés visszaigénylésének kezdete.

Eltérő üzleti év esetén az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napja értendő.

Adóbefizetési határidő: szeptember 15.

Adóbefizetés jogcíme:

 • a II. félévi helyi iparűzési adóelőleg / tételes iparűzési adó,
 • a II. félévi építményadó, illetve kommunális adó.

Bejelentési határidő: folyamatos

Adóbevallás, adatbejelentés jogcíme:

 • desztillálóberendezés megszerzése, elidegenítése, vagy
 • adatváltozás (tartási hely címe, használója) esetén

    a vásárlást vagy eladást, illetve a bejelentett adatokban történő változást követő 15 napon belül.