Skip to content

A téli időszakban ideiglenesen szünetel a szolgáltatás az önkormányzat egyes épületeiben

Felsőzsolca Város Önkormányzata közleményében tájékoztatja a lakosságot.

Ahogyan azt a Zsolcai Hírmondó legutóbbi számában is olvashatták, Felsőzsolca Város Önkormányzata tájékoztatja a sportegyesületeket, bérlőit és a lakosságot, hogy a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár épülete 2022. november 15. napjától 2023. március 31-ig, míg a Rendezvények Háza 2022. december 05. napjától 2023. március 31. napjáig ideiglenesen bezárásra kerül. Az intézkedés oka, hogy az önkormányzat nagyobb épületeinél a villamos energia ára az eddigiekhez képest az ötszörösére, míg a földgázenergia beszerzési ára a tízszeresére emelkedett, mely a bérleti díjak megemelésével sem kigazdálkodható.

A világpiacon tapasztalható energiaár-növekedés következményei sajnálatos módon településünket és az önkormányzat intézményeit sem kerülték el, amelynek hatásai enyhítése érdekében, a város lakosai érdekeit mindenekelőtt szemelőt tartva, Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. október 19-ei ülésén, az egyes intézményei által nyújtott szolgáltatások téli időszakban történő szüneteltetéséről döntött.

Felsőzsolca Város Önkormányzata nagyobb épületeinél már a 2022. év harmadik negyedévében a villamos energia ára az eddigiekhez képest az ötszörösére, a földgázenergia beszerzési ára a tízszeresére növekedett, valamint a rendszerhasználati díjak is jelentősen emelkedtek. Azon önkormányzati épületek fogyasztási helyeinél, illetve a közvilágítás esetében, ahol még a szerződések nem jártak le, csak nagyon óvatosan lehet becsülni a jövőbeni energiaárak növekedését.

Az érintett intézmények vezetőivel, munkatársaival, az energetikai- épületgépészeti szakemberekkel és a szolgáltatókkal már augusztustól folytak az egyeztetések, melynek eredményeként hozták meg egyhangú döntésüket a testületi ülésen résztvevő képviselők.

A döntés értelmében a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár épülete 2022. november 15. napjától 2023. március 31. napjáig tart zárva, azonban a könyvek kölcsönzése és az egyes foglalkozások folyamatosan biztosítva lesznek.

A Rendezvények Háza és annak kiszolgáló épülete 2022. december 05. napjától 2023. március 31. napjáig, a felújítás alatt álló GAMESZ iroda és a Zsolca TV épülete szintén 2023. március 31. napjáig tart zárva.

A felsorolt épületekre, épületrészekre vonatkozóan az említett időszakokra csökkentett üzemeltetési szint – téli üzemmód – került megállapításra, így ezen időszak alatt az épület(rész)ek fűtése legfeljebb 5-10 oC hőmérsékletet érhet el, folyamatos ellenőrzés mellett az épületek alacsony hőmérsékletből adódó károsodásának elkerülése érdekében.

Az önkormányzat célja, hogy a felsőzsolcai lakosok számára továbbra is lehetőséget biztosítson a szolgáltatások igénybevételére a kulturális élet területén. Szarka Tamás polgármester kihangsúlyozta, az átmeneti bezárás idejére az érintett intézményekben dolgozók átirányításra kerülnek a Vállalkozás Segítő Központba, ahol a megszokott módon látják majd el feladataikat.  Hozzátette, amennyiben a körülmények jobbra fordulnak, a bezárt épületek megnyitásra kerülnek.

Addig is, amíg a fent leírt intézkedéseket elvégezni kényszerülnek a képviselő-testület kéri a sportvezetők, a szülők és Felsőzsolca lakosságának türelmét és megértését!

További részletek