Skip to content

2022-ben is Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

November 3-ig várják a pályázók anyagait a Felsőzsolca Város Önkormányzata által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra.

Idén is meghirdetésre kerül az ösztöndíjpályázat, melyre azok a Felsőzsolca területén állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók jelentkezhetnek, akik megfelelnek az alábbiaknak:

„A” típusú pályázat

Felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

„B” típusú pályázat

A 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Az igénylők részére nyújtandó ösztöndíj összege 5.000 Ft/hó, amennyiben a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 500 %-át (142.500 Ft).

A pályázat rögzítését, véglegesítését követően a pályázati űrlap és a jövedelemnyilatkozat – kinyomtatva és aláírva – 2022. november 3. napjáig, ügyfélfogadási időben nyújtható be a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal fsz. 6. irodahelyiségében.  

A pályázattal kapcsolatos további részletes információ a www.emet.gov.hu oldalon található, személyesen a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal fsz. 6. irodahelyiségében, telefonon
a 46/613-009-es telefonszámon kérhető.

Bursa „A” típusú pályázati kiírás 2022.

Bursa „B” típusú pályázati kiírás 2022.

Jövedelemnyilatkozat Bursa Hungarica pályázathoz 2022.