Skip to content

10 éves a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda

A jubileum alkalmából színes programokkal készült az intézmény.

„A Tiszáninneni Református Egyházkerület 2012. március 14-én írta alá az újonnan alapított református általános iskola alapító okiratát. Iskolánk alulról építkezve 1-5. évfolyammal, 108 tanulóval és 9 fős nevelőtestülettel kezdte meg nevelő-oktató munkáját. Ma már 373 kisdiák és 29 fős nevelőtestület alkotja közösségünket” – összegezte Nagy György igazgató ünnepi beszédében.

„Jelmondatunkat, mely egyben hitvallásunk is, Kazinczy Ferenctől választottuk:
„Eszköze lenni az isteni kéznek,
Egy nem haszontalan tagja az egésznek”

Indulásunkat dr. Ábrám Tibor akkori egyházkerületi főgondnokunk útmutatása segítette, aki arra biztatott minket, hogy váljunk a hit fellegvárává vidékünkön.
Nevelésünk, oktatásunk középpontjában a hit és a gyermek áll. A lehető leghatékonyabban próbáljuk segíteni a ránk bízott növendékek szellemi, lelki, és hitbeli fejlődését. Céljaink megvalósulásához hisszük, hogy csak a keresztyén értékszemlélet lehet iskolánk fejlesztésének alapja. Számunkra ez a magas szintű nevelést-oktatást, munkafegyelmet, hit béli elkötelezettséget, jó emberi kapcsolatokat, egyházhoz, gyülekezethez, iskolához, közösséghez való kötődést jelenti. Fontosnak tartjuk, hogy olyan légkörben nevelődjenek a gyermekek, amely érzelmi biztonságot nyújt. A felsőzsolcai református gyülekezet és iskolalelkészünk, Alexa Gábor, nagyban segítik és támogatják a tanulók hitbeli növekedését, terelgetve közösségünket Jézus Krisztushoz.
Iskolánk sajátossága még, hogy már 1. osztálytól tanítunk idegen nyelvet, felső tagozaton pedig csoportbontásban oktatjuk a magyar, matematika és angol tantárgyakat.
A Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programja keretében kezdhette meg 2021 szeptemberétől munkáját iskolánk tagintézményeként Arnóton az Édenkert Református Óvoda – Kurucz Edina, ill. Encsen a Gyermeksziget Református Óvoda Puskás Ildikó vezetésével.
A református iskolánk nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják az iskola keresztyén szellemiségét.
A jubileumi hét eseményei iskolánkban a következők voltak:
hétfő:        QR kódos vetélkedő
kedd:        Gálaműsor a Rendezvények Házában – főtiszteletű Pásztor Dániel püspök, valamint                          Szarka Tamás, városunk polgármesterének köszöntőjével
szerda:     Buborék show
csütörtök: Utazó planetárium előadása
péntek:     sportversenyek
szombat:  Kazinczy Bál

Elért eredményeinkért Istené a dicsőség!”

Fotók: Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda