Felsőzsolca

Fórum

Eseménynaptár

back2021.júliusnext
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Közérdekű telefonszámok

 • Segélyhívó

  112

 • Mentők

  104

 • Tűzoltók

  105

 • Rendőrség

  107

 • Orvosi ügyelet

  +36 46 613 039

 • ÉMÁSZ hibabejelentés

  +36 40 424 344

 • Vízművek ügyelet

  +36 46 519 339

 • TIGÁZ hibabejelentés

  +36 80 300 300

 • AVE Miskolc Kft.

  +36 46 500 310

Családgondozó KözpontA Felsőzsolcai Családgondozó Központ, személyes gondoskodás szociális alapszolgáltatásait nyújtó intézmény.


Feladata, hogy az ellátási területén, az igénylő szociálisan

rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben,

önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi, mentális állapotukból, 

vagy más okból származó problémáik megoldásában segítséget nyújtson..


Ellátási terület: Felsőzsolca, Sajópálfala.


Cím: 3561 Felsőzsolca, Kassai u. 32.


Telefonszám: (46) 383-520


Mobil telefonszám: +36 (70) 6980-971


e-mail: csaladgondozo.kozpont@gmail.com


Intézmény vezető: Gladics Jánosné


Ügyfélfogadási idő:


hétfő: 08:00-12:00


szerda: 08:00-18:00


péntek: 08:00-12:00


Az intézmény szolgáltatásai:


1. Szociális étkeztetés

A szociális étkeztetés keretében azoknak biztosítunk napi egyszeri meleg ételt, akik egészségi, szociális, vagy más ok miatt nem tudnak átmenetileg vagy tartósan önmagukról, ill. hozzátartozóikról gondoskodni; ezt a szükségleteknek megfelelően az igénybe vevő kérheti:

 • helyben fogyasztással - Idősek Klubjában

 • elvitel lehetőségével,

 • lakásra szállítással.


Térítési díja: 350 Ft/nap

Kiszállítással: 370 Ft/nap


2. Családsegítés

A családsegítői szolgáltatás általános és speciális segítő feladata keretében a települési önkormányzat segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszűntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából.

Segítségért fordulhatnak hozzánk:

 • akik nehéz szociális körülményeik miatt támogatást szeretnének igénybe venni, de nem tudják, hová és kihez fordulhatnak,

 • a családjában krízishelyzet alakult ki (pl. válás, haláleset),

 • családon belüli erőszak esetén,

 • tartós munkanélkülivé vált, és újra munkába szeretne állni,

 • szenvedélybetegség előfordulásakor,

 • valamint egyéb ügyben, amelyet önmaga vagy környezete nem tud megoldani, és segítségre szorul,

 • rendszeres szociális segélyben részesülő személyek számára segítséget nyújtunk a beilleszkedési program keretén belül.


A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe3. Gyermekjóléti Szolgálat

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Feladatai:

 • A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése.

 • A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése.

 • A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése.

 • A gyermek családba való visszahelyezése.A Gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.

A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.


4. Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybevevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

Házi segítségnyújtás keretén belül az ellátott kérheti a lakókörnyezete rendben tartását (takarítás, mosás), saját higiéniai szükségletében való segítségnyújtást (fürdetés, hajmosás, ágynemű csere), háztartásának vitelében való segítséget (bevásárlás, főzés) alapvető gondozási, ápolási feladatok igénybevételét (gyógyszer-felíratás, -kiváltás, -adagolás), ügyeinek intézésében való segítségnyújtást.

Az ellátás térítésmentesen vehető igénybe


5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat


A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízis helyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Az ellátásért napi 10 Ft térítési díjat kell fizetni.


6. Nappali ellátás - Idősek klubja

Feladata hogy, az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségügyi, mentális állapotának megfelelő napi életritmust biztosító közösségi ellátást nyújtson. Lehetőséget biztosítson a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá szervezze az ellátottak napközbeni étkezését.

Nyitva tartási idő:

Hétfőtől-péntekig 7:00 – 15:30


A Klub többféle szolgáltatást kínál

 • Háromszori étkeztetés biztosítása, melyből egy meleg étkezés,

 • Személyi higiéné biztosítása (mosási lehetőség),

 • Szükség szerint az egészségügyi ellátás megszervezése,

 • Hivatalos ügyek intézésének segítése,

 • Társas kapcsolatok kialakítása,

 • Szabadidős programok szervezése, kirándulás, gyógyfürdőzés, TV nézés, rádió, magnó hallgatása, felolvasás, sajtótermékek biztosítása,

 • Felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról,

 • Gyógytorna lehetőségének biztosítása, mentális gondozás,

 • Rendezvényeken való részvétel,

 • Találkozások szervezése más települések időseivel.

Az ellátás térítésmentesen vehető igénybe